Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
2
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
3
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Přijměte pozvání na druhý ročník turnaje v nohejbale v Benátkách.
21
22
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
23
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
24
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
25
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
26
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
27
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
28
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
29
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
30
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
31
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
1
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
2
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
3
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
4
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)Picture1.jpg

Tisková zpráva MAP II

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Výzva MAP II zahrnuje pokračování MAP a Implementaci. To znamená, že bude docházet k aktualizaci MAP (Strategického rámce, Akčního plánu,...). Opět bude zahájená činnost Pracovních skupin a Řídícího výboru. Do Implementace jsou zahrnuty aktivity Akčního plánu a další aktivity dle priorit ve Strategickým rámci. V části Implementace musí žadatel naplnit jedno z povinných opatření (např. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.) a jedno z doporučených opatření (např. Otevřená škola, Polytechnické vzdělávání). 

 

Nyní se zástupci Hradeckého venkova o.p.s. účastnili několika seminářů a připravují podklady pro podání žádost. Podání žádosti je naplánován na 15.2. 2018 nebo 15.5.2018.

 

Hradecký venkov o.p.s. jako žadatel bude muset oslovit s žádostí o spolupráci všechny školy v území. Musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70% škol (IZO). Doba realizace projektu 36-48 měsíců.

 

 

CO PŘINESE MAP II JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,

- snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

 

Rodičům:

- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),

- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,

- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,

- platformu pro otevřenou komunikaci.

 

Ředitelům a učitelům:

- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,

- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,

- možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

 

Zřizovatelům:

- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,

- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,

možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

 

Všem aktérům v území:

- zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),

- prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,

- zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,

- zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

 

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

TZ_příprava MAP II[1].docx