Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rekapitulace nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018Rekapitulace nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje min. mzda na 12 200 Kč za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hod.).

A v důsledku toho:

 • zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně,
 • slevu za umístění dítěte bude možné uplatnit až do výše 12 200 korun,
 • daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73 200 korun. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6 100 Kč.

 

Další změny pro rok 2018:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (1 800 Kč ročně), tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Nově se umožňuje toto prohlášení učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem - např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.
 • Zrušení omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.
 • Na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání se hledí jako na žádost podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, není třeba znovu podávat žádost o vrácení přeplatku.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:

 • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,
 • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,
 • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,
 • u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.

Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

 

 

Helena Kuthanová, Radmila Kozáková

Email: kuthanova.helena@gmail.com, kozakova@horineves.cz

 

 

 CSS Daňové změny pro rok 2018.pdf