Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
2
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
3
153. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Přijměte pozvání na druhý ročník turnaje v nohejbale v Benátkách.
21
22
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
23
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
24
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
25
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
26
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
27
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
28
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
29
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
30
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
31
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
1
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
2
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
3
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze
4
Letní příměstský tábor s rodilým mluvčím v Hořiněvsi
Pozvání na dvě zajímavé prázdninové exkurze

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

V roce 2018 budou podnikatelé platit opět o něco vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění.

 

Zdravotní pojištění

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění se zvyšuje z částky 1 906 Kč na 2 024 Kč.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní odvod zdravotního pojištění také u osob samostatně výdělečně činných. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2018 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 29 979 Kč, tj. 14 989,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2018 se vypočte jako 13,5 % z částky 14 989,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2018 z dosavadních 1 906 Kč na 2 024 Kč.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2017 (tedy například od dubna 2018) platí OSVČ nadále zálohu 2 024 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2017 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 024 Kč.

Částka 2 024 Kč také představuje nejnižší možnou výši zálohy v situaci, kdy je OSVČ, pro kterou platí zákonné minimum, povoleno zdravotní pojišťovnou snížení výše placené zálohy.

 

Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se zvyšuje z částky 2 061 Kč na 2 189 Kč; maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se zvyšuje z částky 825 Kč na 876 Kč; maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění se zvyšuje z částky 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč.

Připomeňme, že v případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok; u zdravotního pojištění je však třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2018.

 

 

 

Helena Kuthanová, Radmila Kozáková

Email: kuthanova.helena@gmail.com, kozakova@horineves.cz

 

CSS Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018.pdf